Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
เรื่อง คุณดีกว่านี้ได้อีก…ด้วยเทคนิคพัฒนาตัวเอง
Author Coach Pakorn
วันนี้อยากประชาสัมพันธ์คู่มือจิ๋วเล่ม 8 ซึ่งเป็นเล่มใหม่ของผมนะครับ ยังไม่ได้เขียนนะครับแต่กำหนดเนื้อหาคร่าวๆไว้แล้วมีหัวข้อใหญ่ดังนี้ครับ ....

คู่มือจิ๋ว “คุณดีกว่านี้ได้อีก…ด้วยเทคนิคพัฒนาตัวเอง”

     การโค้ช ฉันคือใคร ? (Who am I?)
     การโค้ช พลังของการกำหนดเป้าหมาย ( Goal Setting )
     การโค้ช การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP เปลี่ยนตัวเอง 
     การโค้ช โค้ชตัวเองกันดีกว่า (Coach Yourself )
     การโค้ช การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q

รูปแบบและแนวทางของคู่มือจิ๋วเล่มนี้ เป็นลักษณะของการอธิบายเทคนิคต่างๆที่ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง พร้อมกับขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนและปฏิบัติได้ด้วยตัวเองพร้อมกับคำชี้แนะเพิ่มเติมจากประสบการณ์ในการใช้เทคนิคต่างๆของผม เพื่อทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ

 
ฉันคือใคร ? (Who am I?)
: ทำให้ค้นพบจุดเด่นและคุณสมบัติที่ดีของตัวเอง ที่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่ ช่วยให้ผู้อ่านดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ได้มากขึ้น

พลังของการกำหนดเป้าหมาย ( Goal Setting )
: การมีเป้าหมายที่ทรงพลัง ช่วยให้การเดินทางมีความชัดเจนเกิดเป็นแรงปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จ สร้างความมุ่งมั่นที่มีพลังกับตัวเองมากขึ้น

การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP เปลี่ยนแปลงตัวเอง
: การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกที่ไม่เกิดประโยชน์ให้เป็นความเชื่อ ความคิดและความรู้สึกที่มีพลังกับตัวเองมากขึ้น

โค้ชตัวเองกันดีกว่า (Coach Yourself )

: การโค้ชช่วยให้ตัวเรามองเห็นตัวเองและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองในการไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้น

การพัฒนาตัวเองด้วย 5Q
: เทคนิคการสร้างความฉลาดด้านต่างๆและการประยุกต์ใช้

เนื้อหาของคู่มือจิ๋วประมาณนี้ครับ คอยติดตามเล่มจริงต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240