Untitled Document
 
 
 
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
   
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง
อาการของโค้ชชี่ (Coachee)
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง ทำงานแล้วไม่สนุก ทำไปเรื่อยๆ
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง เบื่อง่าย ขาดแรงจูงใจ ท้อถอยง่ายๆ
 
หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching)
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง เป้าหมาย แผนงาน และการลงมือปฏิบัติ
 
เป้าหมาย    
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง วันนี้เรามีเป้าหมายในการทำงานชัดเจนหรือไม่?
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง เป้าหมายเป็นของเราหรือยังเป็นของผู้อื่นให้มา
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง เป้าหมายเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากได้หรือไม่?
 
หลายคนขาดความกระตือรือร้นเพราะเป้าหมายไม่ใช่ของเขา เขาไม่ได้อยากทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แรงจูงใจเลยน้อย ดังนั้น หากมีความชัดเจนในเป้าหมาย และกำหนดว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จด้วยตัวเราเอง ก็จะเกิดพลังขึ้นมาเอง
 
แผนงาน
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง เป้าหมายต้องย่อยเป็นแผนการทำงานที่แม่นยำ
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง การเขียนแผนงานเสมือนเป็นแผนที่ที่กำหนดทิศทางชัดเจน
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง การมีแผนงานทำให้ไม่เบื่อหน่ายเวลาเจออุปสรรค
 
การเอาชนะอุปสรรคระหว่างดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นต้องมีแผนงานที่แม่นยำ และเขียนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็จะทำให้เราสนใจกับอุปสรรคน้อยลง เพราะเรากำลังดำเนินงานอยู่ ก็จะกังวลกับผลลัพธ์น้อยลง
 
การลงมือปฏิบัติ
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง กำหนดเวลาลงมือทำให้ชัดเจน
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง เลิกการผัดวันประกันพรุ่ง
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง การลงมือทำเท่ากับเข้าใกล้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 
หลายคนไม่บรรลุผลสำเร็จเป็นเพราะขาดความกล้าในการลงมือทำจึงเลื่อนอยู่เรื่อยๆ หากเรากำหนดวัน-เวลาที่จะปฏิบัติไว้ชัดเจน เท่ากับเราเริ่มก้าวแรกแล้ว ก็มีโอกาสเข้าใกล้ความสำเร็จดีกว่ารออยู่เฉยๆ
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240