Untitled Document
 
 
 
แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
   
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง
อาการของโค้ชชี่ (Coachee)
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง เบื่อหน่ายกับสถานการณ์เดิมๆ
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง ไม่แน่ใจในสิ่งที่ทำอยู่
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง ยึดติดกับความคิดเดิมๆของตัวเอง
 
หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching)
อบรม สัมมนา แนวโค้ชชิ่ง เปลี่ยนความคิดใหม่...ความรู้สึกเปลี่ยน...การกระทำเปลี่ยน
 
การยึดติดกับความคิดเดิมๆของตัวเอง ก็จะทำให้คนไม่อยากจะทำอะไรใหม่ๆ จึงทำให้เกิดอาการเบื่อหน่ายกับเหตุการณ์เดิมๆ เกิดอะไรขึ้นในแบบเดิมๆซ้ำๆ เราก็จะปฏิบัติตัวแบบเดิมๆซ้ำๆ ผลลัพธ์ก็จะได้แบบเดิมๆเช่นเดียวกัน

การที่เราไม่แน่ใจในสิ่งที่เราทำอยู่ก็เพราะเราคิดกับตัวเองแบบเดิมๆ ไม่เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่จึงคิดว่าเราคงทำได่แค่นี้ ถ้าจพทำมากกว่านี้หรือทำเรื่องใหม่ๆก็จะเกิดความไม่แน่ใจ จึงยังลังเลและทำแบบไม่สุดๆ สุดท้ายก็เท่ากับยึดติดกับความคิดเดิมๆของตัวเอง
 
วงจรพฤติกรรมของคนเรา คือ
ความคิด > ความรู้สึก > การกระทำ > พฤติกรรม
 
ดังนั้นหากเราเปลี่ยนความคิดใหม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราเจออยู่หรือกับตัวเองในด้านใหม่ๆ ก็จะทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไป เช่น เราคิดว่าเหตุการณ์นี้น่าเบื่อ ลองคิดใหม่ว่าเหตุการณ์นี้มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราบ้าง เมื่อเราคิดใหม่กับเหตุการณ์ แนวโน้มที่เราจะเห็นเรื่องน่าสนใจใหม่ๆก็จะเกิดขึ้น เมื่อเห็นแล้วเราก็จะอยากทำอะไรใหม่ๆดูบ้าง การกระทำของเราก็จะเปลี่ยนไป ความน่าเบื่อก็จะหายไปเอง เพราะคนส่วนใหญ่จะตื่นเต้นกับเรื่องใหม่ๆเพราะยังไม่รู้ผลลัพธ์ หากเราเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับตัวเราใหม่ เช่น เรามีจุดเด่นอะไรบ้างที่จะทำงานนี้ให้ดีขึ้นอีก เมื่อเราเห็นจุดเด่นเพิ่มขึ้น ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองก็จะเพิ่มขึ้น การกระทำอย่างมั่นใจก็จะเกิดขึ้น

เราไม่ควรยึดติดกับความคิดเดิมๆ ควรเปลี่ยนความคิดและมุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการกระทำใหม่ๆ จะทำให้เรามั้นใจในตัวเองมากขึ้นครับ

 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240