Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     การจัดการกับปัญหาด้วยระดับการคิดที่ต่างๆ กัน
การจัดการกับปัญหาด้วยระดับการคิดที่ต่างๆ กัน
15 ธ.ค. 59
โค้ชปกรณ์

   ผมเพิ่งรู้ว่า การแก้ปัญหามีแนวทางการแก้ไขที่ระดับต่างๆกันครับ! การแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความยากง่ายที่ไม่เหมือนกัน แนวทางในการแก้ไขย่อมต้องใช้หลักคิดที่มีความลึกซึ้งต่างกัน หากเราเข้าใจหลักคิด (Thinking) ที่ชัดเจนแม่นยำ ย่อมทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหามีประสิทธิมากที่สุดครับ!

การจัดการกับปัญหาด้วยระดับการคิดที่ต่างๆ กัน


   ผมสร้างโมเดลการแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดระดับของการคิดไว้ 4 ระดับ

   1. การคิดแก้ปัญหาทั่วไป (Problem Solving) : สำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยใชวิธีการเดิมที่เคยใช้และคุ้นเคยในการแก้ไขทันที ไม่เสียเวลามากนัก ผลลัพธ์อาจแค่ให้ผ่านพ้นไปก่อน ไม่ต้องคิดมาก 5555

   2. การคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) : เหมาะสำหรับปัญหาที่ต้องการค้นหาสาเหตุของปัญหาให้ชัดเจนก่อน เพื่อให้สามารถแก้ที่รากของปัญหาได้ ทำให้ปัญหาถูกแก้ไขได้อย่างหมดจด ครบถ้วนจริงๆ ปัญหาเดิมไม่มาเกิดซ้ำอีก

   3. การคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) : การแก้ไขปัญหาที่หลักคิดเชิงกลยุทธ์นี้ จะมุ่งให้ความสำคัญที่เป้าหมายมากกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะการแก้ไขปัญหาได้ อาจไม่ได้บรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากบางปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ทำให้หลายคนเสียเวลาในการแก้ เพราะคิดจะแก้ปัญหาแล้วหาสาเหตุมากมายมาคิดวิเคราะห์ โดยลืมจดจ่อที่เป้าหมาย การแก้ปัญหาแนวนี้จะมุ่งที่ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายแล้วค้นหาทางเลือกที่หลากหลายก่อน จึงตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆครับ

Untitled Document   4. การคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) : นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทั้งหมด โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ไม่ใช่การแค่แก้ไขปัญหา และไม่ใช่แค่บรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งหมด ทำให้ได้กระบวนการใหม่ๆที่ดีขึ้น เป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำได้อย่างเด็ดขาดจริงๆ

   ผมใช้โมเดลนี้ในการดำเนินการโค้ช เพื่อให้โค้ชชี่ประเมินสถานการณ์ปัญหาของตัวเองว่า ควรใช้หลักคิดระดับใดในการแก้ไขและมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่เขาต้องการได้มากที่สุด....สามารถช่วยให้โค้ชชี่คิดทางเลือกได้ง่ายขึ้นครับ ผลลัพธ์ทำให้เขาเกิดความมั่นใจในตัวเอง เพราะสามารถดำเนินการค้นหาวิธีได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาของตัวเองครับ

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240