Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
 
ตัวอย่างแบบที่ 1 : ใช้คำถามให้โค้ช มองเห็นและและตัดสินใจเลือกแนวทางของตัวเอง
ตัวอย่างแบบที่ 2 : ใช้คำถามให้โค้ช มีเป้าหมายและเห็นประโยชน์การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
ตัวอย่างแบบที่ 3 : การใช้คำถามให้เหมาะสมกับอาการต่างๆ ของโค้ชชี่
ตัวอย่างแบบที่ 1
ใช้คำถามให้โค้ช มองเห็นและและตัดสินใจเลือกแนวทางของตัวเอง
โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
coaching
 
 โค้ชชิ่ง ตัวอย่างคำถาม เพื่อให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง เช่น ...
โค้ชชิ่ง เธอคิดอย่างไรกับ “หัวข้อ” ที่ใช้ในการ Coaching ครั้งนี้ ?
โค้ชชิ่ง เธอช่วยบอกความรู้สึกกับเรื่อง “หัวข้อ” นี่หน่อยซิ ?
โค้ชชิ่ง เธอเคยมีประสบการณ์ในเรื่อง “หัวข้อ” นี้มากน้อยแค่ไหน ?
โค้ชชิ่ง เธออยากจะเป็น/เก่งใน “หัวข้อ” นี้หรือไม่ ?
โค้ชชิ่ง เธอช่วยอธิบายความหมายของ “หัวข้อ” ที่เธอเข้าใจให้ฟังหน่อย ว่าเป็นแบบไหน ?
โค้ชชิ่ง เธอเห็นด้วยกับ “หัวข้อ” ที่เลือกนี้มากน้อยแค่ไหน ?
 
โค้ชชิ่ง ตัวอย่างคำถาม ยืนยันในสิ่งที่โค้ชชี่เป็นอยู่ เช่น ...
โค้ชชิ่ง เธอรู้สาเหตุที่เธอคิดแบบนี้หรือไม่ ?
โค้ชชิ่ง ทำไมเธอจึงกังวลในเรื่องนี้มากจังเลย ?
โค้ชชิ่ง เธอไม่แน่ใจในตัวเองว่าจะทำได้ คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด ?
โค้ชชิ่ง เธอเป็นแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้ว ?
โค้ชชิ่ง เหตุการณ์แบบไหนที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้บ่อยๆ ?
โค้ชชิ่ง เธอยอมรับในเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหน ?
 
โค้ชชิ่ง ตัวอย่างคำถาม เพื่อ กระตุ้นให้โค้ชชี่มีทางเลือกเกิดขึ้น เช่น ...
โค้ชชิ่ง เธอคิดว่ามีทางเลือกอื่นที่จะทำให้ดีขึ้นหรือไม่ ?
โค้ชชิ่ง เธอจะแก้ไขปัญหา/อุปสรรค์ที่เจออยู่นี้ได้อย่างไร ?
โค้ชชิ่ง เธอคิดว่า วิธีการใหม่กับวิธีการเดิมที่เคยปฏิบัติ อย่างไหนดีกว่ากัน ?
โค้ชชิ่ง ทำไมเธอจึงคิดว่า ไม่มีวิธีการอื่นๆอีกแล้ว ลองคิดดูดีๆ ?
โค้ชชิ่ง เธออยากจะปรับปรุงวิธีการใหม่ๆอย่างไร ?
 
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240