Untitled Document
 
 
  หน้าหลัก    ความรู้ทั่วไป    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการโค้ช    การโค้ชตัวเอง (Self Coaching)
การโค้ชตัวเอง (Self Coaching)
28 ก.ค. 59
โค้ชปกรณ์

   การโค้ชตัวเอง (Self Coaching) แตกต่างจาก การบอกให้ตัวเองเปลี่ยนแปลง (Self Improvement) อย่างไร!

   การโค้ชตัวเอง เกิดจากการให้โค้ชภายใน (Inner Coach) ดำเนินการโค้ช ให้ตัวเองเกิดการตระหนักรู้ ด้วยตัวเอง! แบบเข้าอก เข้าใจ เปิดโอกาสให้เรา คิดค้นและเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด! ในการไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

   การบอกให้ตัวเองเปลี่ยนแปลง เกิดจากความหวังดี ที่อยากให้ตัวเองดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เปรียบเสมือนที่ปรึกษาที่คอยแนะนำวิธีการดีๆให้เรานำไปปฏิบัติ โดยคอยดูแลจุดอ่อนที่เรายังไม่ดี แล้วให้เราลงมือทำ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

การโค้ชตัวเอง (Self Coaching)

   เดี๋ยวนี้! ผมเลือกการโค้ชตัวเอง (Self Coaching) มากขึ้น เพราะเชื่อว่า การบอกให้ตัวเองเปลี่ยนแปลง เป็นเจตนาที่ดี! เพียงแต่อาจไม่เข้าใจตัวเองในขณะนั้นมากพอ ทำให้พอลงมือทำไปสักพัก มีโอกาสที่จะเลิก เพราะไม่ใช่สิ่งที่เราเต็มใจเลือกทำ ทำให้ดูเหมือนถูกสั่งให้ทำครับ

   ดังนั้น การโค้ชตัวเอง! มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ตัวเองเต็มใจลงมือปฏิบัติ อย่างมีเหตุผล โดยการเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับศักยภาพและสภาวะของเราในขณะนั้นอย่างแท้จริง

   วันนี้มาลองโค้ชตัวเองกันไหมครับ!

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240