Untitled Document
 
 
  Coachtalk     โค้ชปกรณ์     สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น mindset
สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
25 ธ.ค. 58
โค้ชปกรณ์

   ผู้บริหารระดับสูงต้องการให้บุคลากรในองค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆกับองค์กร คำว่า Mindset แปลมาจากพจนานุกรม คือ “ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม”

  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรรู้ เพื่อนำไปสู่การสร้าง Mindset ที่ดีในเรื่องนั้นๆ หรือทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน Mindset ใหม่ที่ดีขึ้น

สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น mindset

   วันนี้ขออนุญาตเสนอแนวความคิด เกี่ยวกับสิ่งที่สนับสนุน Mindset ของคนเรามี 4 เรื่องใหญ่ๆ คือ

   1. ความเชื่อ (Belief) ความเชื่อ ความศรัทธา กับเรื่องใด เรื่องหนึ่งอย่างหมดใจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยาก เพราะกว่าที่จะเชื่อมาได้ ก็เป็นเวลานานมาแล้ว

   2. คุณค่า (Valve) คุณค่าบอกความเป็นตัวตนของเรา ซึ่งสะสมมาจากครอบครัว สภาพแวดล้อม การปฏิบัติตัวซ้ำๆในเรื่องนั้นๆ จนเป็นอัตโนมัติ

   3. ความรู้ (Knowledge) ทฤษฎี หลักการ ที่ได้พิสูจน์มาแล้ว เป็นตัวกำหนดแนวความคิดของคน ที่เพิ่งได้รับ ความรู้ใหม่ หากไม่มีความรู้เก่าก็จะไม่ขัดแย้ง ยินดีรับไว้ด้วยความเต็มใจ

   4. ประสบการณ์ (Experience) การลงมือปฏิบัติเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ก็จะเป็นความชำนาญ สร้างแนวคิดนั้นให้กลายเป็นความเชื่อ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของเรา การเจอเหตุการณ์ต่างๆ บ่อยๆ ก็จะทำให้สรุปเหตุการณ์นั้นๆ เป็นความเชื่อต่อไป

   การสร้าง Mindset หรือ ปรับ Mindset ของบุคลากรในองค์กร ก็ต้องให้ความสำคัญทั้ง 4 เรื่องนี้เป็นหลัก แล้วทำให้ 4 เรื่องนี้เป็นเชิงบวกกับเรื่องที่เราต้องการให้เกิด เป็นแนวความคิดที่อยู่ในจิตใจของพนักงาน (Employee Mindset)


mindset

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การสำรวจตัวเอง
(Reality)

การสร้างเป้าหมายของโค้ช...
     
  โค้ชเต้นรำไป
พร้อมโค้ชชี่คือ

โค้ชชี่ยินดีเต้นร่วมกับโค้ชอย่างเต็มใจ...
 
  หัวใจสำคัญของ
การโค้ชคืออะไร?

ผมตั้งใจฝึกฝนการฟังและการใช้คำถาม...
 
  การช่วยโค้ชชี่
เปลี่ยนสภาวะต่างๆ

มีความหลากหลายเทคนิคที่สามารถ...
 
  เป็นกระจกเงาด้วย
คำถามเปิดเชิงบวก

การโค้ช คือ การปฏิบัติตัวเสมือน...
 
  การพาโค้ชชี่
ไปสู่เป้าหมาย

ตอนนี้ผมกำลังรู้สึกสนุกกับการสร้าง...
 
  โลกของการโค้ช
เป็นเสมือนสวนสนุก

โลกของการโค้ช มีโปรแกรมการ...
 
  เกี่ยวกับโลกของ
การพัฒนาการโค้ช

ตอนนี้อยากรวบรวมเรื่องราวที่เป็น...
 
  โลกของาการโค้ช
คืออะไร?

จุดประสงค์ของการตั้งชื่อนี้ขึ้นมา...
 
  การสร้างโลก
ของการโค้ช

คำถามนี้เป็นเรื่องท้าทายผม...
 
  มิติต่างๆในการสร้างโลกการโค้ช
เป็นการรวบรวมเรื่องของการโค้ช...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240