Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     โลกของการพัฒนาการโค้ช     มิติต่าง ๆ ใน The world of Coaching
มิติต่าง ๆ ใน The world of Coaching
5 เม.ย. 59
โค้ชปกรณ์

    โลกของการโค้ช (The World of Coaching) เป็นการรวบรวมเรื่องของการโค้ช ที่เป็นประโยชน์กับ ผู้ที่สนใจนำ หลักการ ทักษะ เทคนิคและกระบวนการโค้ช ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรครับ

   การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาเติบโตจากการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเขาเอง ซึ่งเป็นการเติบโตจากศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่ครับ!

   การโค้ช (Coaching) จึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่สามารถเลือกนำไปใช้กับสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของโค้ชชี่ออกมาใช้ให้เต็มที่ เนื่องจากโค้ชชี่อาจอยู่กับสภาวะที่ไม่พร้อมในการบรรลุเป้าหมายชั่วคราว โค้ชมาใช้กระบวนการช่วย ไม่ใช่ตัวโค้ชเป็นผู้ช่วยโดยตรงครับ   โลกของการโค้ช (The World of Coaching) ในความคิดของผมมีมิติต่างๆ ให้เรียนรู้มากมายครับ เช่น

icon รูปแบบการโค้ชด้านต่างๆ
     :การฝึกอบรมแนว Training & Group Coaching
     :การโค้ชผู้บริหารแบบ 1:1 Coaching
     :การโค้ชแบบกลุ่มย่อยด้วย Strategic Group Coaching & Consulting
     :การโค้ชแบบสร้างแนวคิดของทีมด้วย Spirit Team Coaching & Counseling

icon การใช้การโค้ชกับบทบาทหน้าที่เฉพาะต่างๆ
     :Leader as a Coach
     :Nurse Leader as a Coach
     :Sales Manager as a Coach
     :Project Manager as a Coach
     :Executive as a Coach

icon
การโค้ชเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ
     :Coaching for High Performance
     :Coaching on Job
     :Coaching for Success
     :Coaching for WI

icon การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ
     :Mindfulness Coaching. Cr ไทยโค้ช
     :Life Coaching Cr TCA
     :NLP Coaching Cr NLP Top Coach
     :Brain Base Coaching Cr TCI

   โลกของการโค้ช ยังมีเครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับการโค้ชอีกมากมาย ที่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการโค้ชในเรื่องต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของโค้ชแต่ละคนครับ

   ผมคาดหวังว่า
การโค้ช (Coaching) ในบริบทใดก็ตาม ด้วยความหมายไหนก็ตาม ด้วยวิธีการใดก็ตาม ด้วยศาสตร์ใดก็ตาม ด้วยเทคนิคใดก็ตาม ที่มีจุดประสงค์เดียวกัน คือ "การช่วยเหลือผู้อื่นให้เติบโตและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้ด้วยตัวเอง" จะมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับต่อไป จากการพิสูจน์แล้วว่า "การโค้ชได้ผลลัพธ์ดีจริงๆ" มากกว่าแค่การพูดเฉยๆครับ

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240