Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     โลกของการพัฒนาการโค้ช     การสร้างโลกของการโค้ช (The world of coaching)
การสร้างโลกของการโค้ช (The world of coaching)
2 มี.ค. 59
โค้ชปกรณ์

   การสร้างโลกของการโค้ช (The world of Coaching) ในองค์กร เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้าง?

   คำถามนี้เป็นเรื่องท้าทายผมเป็นอย่างมาก ที่ตั้งใจผลักดันแนวความคิดของการนำ หลักการ ทักษะ เทคนิค และกระบวนการโค้ช ให้เกิดการประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ตามจุดประสงค์และความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

   การโค้ชมีหลากหลายลักษณะที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้นำเสนอและพัฒนากันอยู่เรื่อยๆ ด้วยจุดมุ่งหมายที่ใกล้เคียงกันคือ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเติบโตที่ใช้ศักยภาพที่มีอยู่กับกรอบความคิด
(Mindset) ที่ดี ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

   การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช
(Coaching Culture) ให้เกิดขึ้นในองค์กรมีหลากหลายวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้ การนำเสนอความครบถ้วนด้วย "โลกของการโค้ช" ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับ!   ผมเชื่อว่า
การโค้ชเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่น ด้วยการที่เขามีความเต็มใจที่จะเป็นผู้เปลี่ยนด้วยตัวเขาเอง ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ สามารถพิจารณาแล้วนำการโค้ชมาใช้เสริมกับการพัฒนาแนวเดิมได้ครับ

   โลกของการโค้ช มีรายละเอียดให้เรียนรู้เยอะครับ องค์กรต่างๆสามารถค้นหาความรู้ในเรื่องโค้ชจากผู้เชี่ยวชาญและสถาบันต่างๆ ได้มากมาย หากองค์กรเริ่มต้นนำมาการโค้ชมาประยุกต์ใช้บ้าง ก็จะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นในองค์กรครับ

   การโค้ช (Coaching) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้พัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน และมีแนวโน้มเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นองค์กรต่างๆ ควรมองการโค้ชให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เห็นโลกจองการโค้ชแบบครบถ้วนครับ จะได้นำมาประยุกต์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับ

   การโค้ช (Coaching) ไม่ใช่วิธีการที่ขัดแย้งกับการพัฒนาในรูปแบบเดิมๆ แต่อย่างไร เป็นการเสริมให้กับแนวทางเดิมด้วยซ้ำ...ดังนั้นหากเรียนรู้แค่ การโค้ชต้องทำอย่างไร จะทำให้ขัดแย้งได้ครับ!

   วันนี้ลองมาศึกษา
โลกของการโค้ช (The World of Coaching) ให้ครบถ้วนและรอบด้าน แบบเจาะลึก เรื่องของการโค้ชและการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆกันดีไหมครับ! จะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุดครับ

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240