Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     โลกของการพัฒนาการโค้ช     การสำรวจตัวเอง (Reality)
การสำรวจตัวเอง (Reality)
2 พ.ย. 59
โค้ชปกรณ์

   การโค้ชเริ่มต้นตอนช่วง การสำรวจตัวเอง (Reality) ครับ!

   การสร้างเป้าหมายของโค้ช (Goal Setting) อาจจะยังไม่ได้โค้ชครับ เพียงแค่เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างโค้ชและโค้ชชี่ ในสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการโค้ช แต่การกำหนดเป้าหมายก็สำคัญมากต่อการโค้ชและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการโค้ชครับ

   หัวใจจริงๆของการโค้ช คือ การทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองรอบด้าน ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ของตัวเอง ไม่ได้ขัดแย้งจากข้อเท็จจริง และมีความเต็มใจและตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง เพื่อออกจากจุดที่เป็นอยู่เดิมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ด้วยศักยภาพของตัวเอง

ประเด็นสำคัญที่โค้ชใช้คำถามและฟังอย่างตั้งใจมากที่สุด คือ ช่วงนี้ครับ เพราะเราไม่สามารถรู้จักโค้ชชี่ ได้เท่ากับทำให้เขารู้จักตัวเองครับ คำถามของโค้ช จึงควรเป็น "คำถามเปิด เชิงบวก กระตุ้นให้คิดเอง" และรับฟังให้เข้าใจในตัวโค้ชชี่อย่างแท้จริงThe World of Coaching

   ผมแทนช่วงการทำให้โค้ชชี่สำรวจตัวเอง (Reality) ด้วยรูปภาพ Mindset เพราะคิดว่าสามารถแทนสิ่งที่โค้ชชี่ควรมองเห็นตัวเองในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ครบถ้วนครับ เช่น

ความรู้ ความสามารถ (Knowledge) ของตัวเองที่จะนำไปใช้ปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมาย
คุณค่า (Value) ที่โค้ชชี่อาจไม่ได้มอง หรือ มองไม่เห็นด้วยตัวเองมาก่อน ซึ่งสามารถทำให้เขาเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น ในการลงมือทำด้วยวิธีการใหม่ๆไปสู่เป้าหมาย
ความเชื่อ (Belief) ที่เป็นความเชื่อทรงพลังของตัวเอง เช่น เรื่องความภาคภูมิใจ ความสำเร็จในอดีต เพื่อมาทดแทนความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดของตัวเองครับ
ประสบการณ์ (Experience) เป็นสิ่งที่โค้ชชี่สะสมมามากมายแล้ว เพียงแค่ไม่ได้ตระหนักรู้ในทักษะ(Skill)นั้นๆ ทำให้ขาดความมั่นใจชั่วคราว เมื่อโค้ชทำให้เขาเห็น ก็จะทำให้เขาค้นพบวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองได้ง่ายขึ้นครับ

   ผมในฐานะโค้ช จะใช้สติและสมาธิในช่วงนี้กับโค้ชชี่มากที่สุดครับ ไม่รีบพาโค้ชชี่ไปหาวิธีการเร็วเกินไป ถ้าโค้ชชี่ยังเห็นตัวเองไม่มากพอ และ/หรือ ครบรอบด้านครับ

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240