Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     โลกของการพัฒนาการโค้ช     การพาโค้ชชี่ไปสู่เป้าหมายผ่านกระบวนการคิด
การพาโค้ชชี่ไปสู่เป้าหมายผ่านกระบวนการคิด
1 มิ.ย. 59
โค้ชปกรณ์

   ตอนนี้ผมกำลังรู้สึกสนุกกับการสร้างรายละเอียดของมิติต่างๆ ที่เป็นความรู้ในแต่ละมุมมองต่างๆ ของโลกของการโค้ช (The World of Coaching) เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

    การโค้ช (Coaching) คือ การพาคนจากที่หนึ่งไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการ ผ่านกระบวนการคิด เพื่อค้นหาทางเลือก ที่เหมาะสมของตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ สามารถเขื่อมโยงรูปภาพได้ดังนี้ครับ!

    การโค้ชเริ่มต้นให้โค้ชชี่กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ แล้วให้สำรวจตัวเองกับสถานการณ์ปัจจุบันว่า การที่ยังไม่บรรลุความสำเร็จนั้น เกิดจากเรื่องอะไรบ้าง สามารถแบ่งเป็น 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ

      ความรู้ ความสามารถ (Knowledge) ในการบรรลุเป้าหมาย
      ทักษะ (Skill) ที่เป็นประสบการณ์ ที่ทำให้มีวิธีการที่ดีสู่เป้าหมาย
      กรอบความคิด (Mindset) ที่ดีเกี่ยวกับเป้าหมาย ศักยภาพของตัวเอง และความเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ


The World of Coaching

    เมื่อทำให้โค้ชชี่สำรวจตัวเองอย่างครบถ้วน รอบด้านแล้ว โค้ชก็จะตระหนักรู้ด้วยตัวเอง เริ่มที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้น การค้นหาและสร้างวิธีการใหม่ๆ จึงเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของตัวเองเป็นสำคัญครับ!

    การเชื่อมโยงหลักการของการโค้ช กับ รูปภาพกระบวนการโค้ช ทำให้มองเห็นความชัดเจนในกระบวนการโค้ช เกิดความเชื่อมั่นที่จะนำการโค้ชไปใช้พัฒนาให้ทีมงานสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง องค์กรจึงเกิดวัฒนธรรมการโค้ชได้ง่ายขึ้นครับ
   
The World of coaching เป็นกรอบของโครงร่างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชทั้งหมด ซึ่งองค์กรต่างๆ สามารถนำไปจัดทำเป็นแผนของตัวเองได้ครับ

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240