Untitled Document
 
 
  หน้าหลัก    ความรู้ทั่วไป    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการโค้ช    การนำเทคนิคการโค้ชแบบต่างๆ ไปใช้
การนำเทคนิคการโค้ชแบบต่างๆ ไปใช้
5 ก.ย. 55
โค้ชปกรณ์

   การที่ “โค้ช (Coach)” เป็นเทคนิคหนึ่งในการช่วยให้คน (โค้ชชี่) เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการคิดได้ของโค้ชชี่เอง ดำเนินการสร้างแนวทางของโค้ชชี่เอง และนำไปสู่การพัฒนาในด้าน/เรื่อง ต่างๆที่โค้ชชี่ต้องการ จึงมีการนำวิธีการนี้ไปใช้ในการพัฒนาคนในเรื่องต่างๆ เช่น

    Business Coach (การโค้ช ทางธุรกิจ) โค้ช จะช่วยให้โค้ชชี่ พัฒนาตัวเองในด้านที่จำเป็นต่อการเติบโตขององค์กร เช่น Leadership Coach (เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำของโค้ชชี่), Coach the Coach(เพื่อการพัฒนาโค้ชชี่ ให้เป็นโค้ชในองค์กร)

    Group Coaching (โค้ช แบบกลุ่มงาน/ทีม) โค้ช จะช่วย ให้แต่ละคนในทีมงาน มองเห็นเป้าหมายร่วมกัน เป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากไป ด้วยวิธีการของโค้ชชี่แต่ละคน โดยที่วิธีการของแต่ละคนนั้นมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

    Life Coach (โค้ชชีวิต) โค้ชจะช่วย ให้ โค้ชชี่ มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต และ ด้วยแนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นจากตัวโค้ชชี่เอง เช่น การเงินส่วนบุคคล, การเงินของครอบครัว , การเล่นกีฬา, การลดความอ้วน เป็นต้น

    Executive Coach (โค้ชผู้บริหาร) โค้ช จะช่วยทำให้ผู้บริหาร (ขององค์กร) มีแนวทางในการพัฒนา-บริหารธุรกิจ ด้วย Style ของผู้บริหารเองได้ดีขึ้น อน่างมีความสุข และ สร้างสมดุลย์ ระหว่างชีวิตส่วนตัว และ ชีวิตการทำงาน

   Parent Coach (โค้ชผู้ปกครอง) โค้ช จะช่วยให้ผู้ปกครองมีแนวทางทางในการทำให้เด็กมีความสุข และความมั่นใจในตัวเอง

เป็นต้น

การนำเทคนิคการโค้ชแบบต่างๆ ไปใช้

    อาจมีข้อสงสัยว่า การใช้งานเหล่านี้ ไม่ใช่บทบาทของ หัวหน้า/ผู้บริหาร/ผู้ปกครอง หรือ ?

    คำตอบ คือ ในการพัฒนาคน ตำแหน่ง กับ บทบาท เป็นคนละเรื่องกัน ตำแหน่งเป็นเรื่องของสถานะของคนนั้น ซึ่งจะมีทั้ง สิทธิ และ หน้าที่ประกอบกัน แต่การกระทำ/ดำเนิน กิจกรรมใดๆ ตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง ต้องใช้หลายบทบาท เช่น เป็นหัวหน้า มีสิทธิ สั่งให้ลูกน้องทำงาน ไม่ทำ ก็มีสิทธิ ให้คุณ-โทษ หัวหน้า มีหน้าที่ วางแผนงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบติดตาม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเรื่องของงาน บางองค์กร หัวหน้า มีหน้าที่พัฒนาลูกน้อง บางองค์กรการพัฒนาบุคคลากรให้เป็นหน้าที่ของ HR แต่หาก หัวหน้ายินดีมีความตั้งใจพัฒนาลูกน้อง ก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี เกิดการยอมรับกัน ปัจจุบันการแสดงบทบาท ในฐานะหัวหน้า/ผู้บริหาร/ผู้ปกครอง จึงมีทั้งแบบสั่ง (บอกให้ทำ ด้วยวิธีการของผู้สั่ง เป้าหมายของผู้สั่ง) หรือ สอน (ให้ความรู้ , บอกวิธีการ บอกขั้นตอนตามที่ผู้สั่งชำนาญ) หรือ โค้ช (ให้คิดและทำด้วยวิธีการของโค้ชชี่เอง แต่ให้ได้เป้าหมายร่วมกัน) การใช้บทบาทโค้ช จึงเป็นการทำให้คนพัฒนาได้มากกว่า

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240