Untitled Document
 
 
  หน้าหลัก    ความรู้ทั่วไป    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการโค้ช    ความแตกต่างของการโค้ชแต่ละแบบ
ความแตกต่างของการโค้ชแต่ละแบบ
10 ต.ค. 55
โค้ชปกรณ์

    ในบรรดาเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาคนที่มักพบบ่อยๆ และอาจจะสร้างความสงสัยถึงความเหมือน-แตกต่าง และ Key สำคัญ ของเทคนิคเหล่านั้น แก่ผู้ศึกษา ค้นคว้า หาเทคนิค/วิธีการ มาใช้นั้น เทคนิคเหล่านี้ ได้แก่ Coach, Mentor, Consult, Counseling/Therapy, NLP , Training ในที่นี้ จะขอสรุป โดยเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละวิธี เท่านั้น

    Coach vs Consulting
    มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 2 วิธีนี้ คือ โดยทั่วไป Consult จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ (specialist) ใน Area หรือ ขอบเขตงานที่เฉพาะเจาะจงนั้นๆ โดยคนที่เป็น Consult จะให้คำแนะนำ (Recommend) และวิธีการ (Solution) แก่ลูกค้า/ผู้จ้าง และจะทำงานร่วมกับลูกค้า/ผู้จ้างในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง และเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข งานของ Consult ก็จะจบเพียงแค่นั้น แต่ คนที่เป็น Coach จะไม่ให้วิธีการหรือคำแนะนำ แต่จะช่วย (Facilitate) ลูกค้า/ผู้จ้างในการวิเคราะห์สถานการณ์, สร้างแผนการดำเนินงาน และร่วมคิดไปกับลูกค้า/ผู้จ้าง เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วยวิธีการของ ลูกค้า/ผู้จ้าง ที่คิดขึ้นได้เอง (ไม่ได้ให้วิธีการ แต่ช่วยสร้างแผนการตามความรู้และสถานการณ์ของลูกค้า/ผู้จ้าง)

    Coach vs Counseling / Therapy (นักบำบัด)
   ถึงแม้จะมีลักษณะคล้ายกัน ในเรื่องของการปรับ/เปลี่ยนพฤติกรรม แต่ก็มีสิ่งที่แตกต่างกันของ 2 วิธีนี้ คือ แนวทางของ Counseling จะโน้มเอียงไปในเรื่องของความรู้สึกและประสบการณ์ ในอดีต ขณะที่ Coaching มุ่งไปยังเป้าหมายและกระตุ้น / ให้กำลังใจกับลูกค้า/ผู้จ้าง ให้เกิดการกระทำไปข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย Counseling เป็นขบวนการที่ผู้ให้คำปรึกษา (นักบำบัด (therapist)) จะช่วยให้ผู้จ้าง/ลูกค้า/ เข้าใจสาเหตุของปัญหา และแนะนำให้ไปเข้าขบวนการเรียนรู้วิธีการรักษา/บำบัด เพื่อทำให้ผู้จ้าง/ลูกค้า ตัดสินใจ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น Coaching จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ (Result) ที่ต้องการไม่ใช่สำรวจปัญหา/สาเหตุของปัญหา แต่ให้ดูว่า ผู้จ้าง/ลูกค้า จะทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิต ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ไปสู่จุดหมายปลายทางอาชีพได้อย่างบรรลุเป้าหมาย

ความแตกต่างของการโค้ชแต่ละแบบ

    Coach vs Mentor (พี่เลี้ยง)
    มีหลายสิ่งที่ทั้ง 2 วิธีการนี้คล้ายกันแต่ Mentor จะให้ความรู้สึก ในเรื่องของประเพณี หรือ วัฒนธรรม และให้เกิดการดำเนินการตามเส้นทางของผู้มาก่อน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ และ ประสบการณ์มากกว่า ในการพัฒนาผู้มาทีหลัง เชิงความรู้ และ/หรือ การดำเนินการวิธีทำงานตามรูปแบบ/วิธีการที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ในขณะที่ Coach ไม่ได้ดำเนินการบนพื้นฐานที่โค้ชมีประสบการณ์ตรง ในสายงานนั้นๆ key ของโค้ชมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นจูงใจให้ลูกค้า/ผู้จ้างสร้างเส้นทางชีวิต และดำเนินการในรูปแบบ/แนวทางของตัวเอง โดยปรับกรอบความคิดของลูกค้า/ผู้จ้าง ไม่ใช่เป็นการให้ความรู้ หรือ วิธีปฏิบัติ ดังนั้นประสบการณ์ของ Coach จึงเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น

   Coach กับ NLP
   NLP เป็นเทคนิค/Model ที่มีประโยชน์มากในการดำเนินกรอบการ Coaching, เทคนิคของ NLP ให้เครื่องมือและทักษะ เพื่อการพัฒนาส่วนบุคลที่ดีเยี่ยม เป็นการสร้างระบบ ความเชื่อของมนุษย์ที่ทรงพลังอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในอีกระดับของ NLP เป็นการช่วยให้มนุษย์ค้นพบตัวตน และสำรวจตัวเองเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตส่วนบุคคล อันจะทำให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพของตัวเอง ในขณะที่ Coaching เป็นการนำเทคนิคต่างๆ, หลักการ และความเชี่ยวชาญของโค้ชเอง รวมถึง NLP มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของลูกค้า/ผู้จ้าง ตัว Coach เองอาจจะได้ศึกษา/ฝึกฝนโดยใช้เทคนิค NLP และนำ NLP มาประยุกต์ใช้ในงาน Coaching ก็ได้

   Training และ Teaching : เป็นการให้ความรู้ โดยมีลำดับขั้นตอน ในอีกระดับคือการฝึกให้กับผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้มีการสอน (Teach) เพื่อให้เกิดความชำนาญ ส่วน Teaching เป็นการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียน

   บ่อยครั้งที่การพัฒนาคน ต้องใช้หลายๆแนวทางผสมผสานกันไป ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายๆอย่าง ซึ่งอาจจะสรุปเป็นภาพรวมได้ตามรูปด้านล่างนี้

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240