Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ชให้กับตัวเอง
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ชให้กับตัวเอง
8 มิ.ย. 60
โค้ชปกรณ์

   ผมสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ชให้กับตัวเอง เพื่อให้สามารถดำเนินการโค้ชได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเกิดเป็นประโยชน์กับโค้ชชี่มากที่สุด!

   กรอบความคิด (Mindset) ที่เป็นความเชื่อในเชิงพฤติกรรมการโค้ชของผม คือ
    โค้ช...เป็นเพียงกระจกเงา ให้โค้ชชี่สะท้อนตัวเอง : ผมในฐานะโค้ชไม่ได้สะท้อนโค้ชชี่โดยตรง แต่ให้โค้ชชี่เป็นผู้มองเห็นตัวเอง ด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งโค้ชไม่ได้รู้ความคิดของเขาแต่อย่างไร!

    โค้ช...ช่วยทำให้โค้ชชี่ออกจากจุดที่เป็นอยู่ แล้วมีวิธีการไปสู่เป้าหมาย : กระบวนการโค้ช ไม่ได้ทำให้โค้ชชี่บรรลุเป้าหมายทันที แต่ทำให้โค้ชชี่เกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจ แล้วค้นหาวิธีการไปสู่เป้าหมายของตัวเอง

    โค้ช...ฟังเพื่อเข้าใจความเป็นตัวตนของโค้ชชี่ : การฟังของโค้ชมีความสำคัญมาก เพราะไม่สรุปสิ่งที่ฟังทันที แต่ใช้คำถาม เพื่อให้โค้ชชี่สรุปเรื่องราวของตนเอง โดยที่โค้ชเพียงเข้าใจ แต่ไม่ได้ตัดสินแต่อย่างใด


การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ชให้กับตัวเอง

    โค้ช...ใช้คำถามเพื่อรับฟังสิ่งที่โค้ชชี่พูด : การใช้คำถามของโค้ช ไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการคำตอบใดๆทั้งสิ้น เพียงแค่เตรียมตัวรับฟังสิ่งที่โค้ชชี่พูด เพื่อเข้าใจโค้ชชี่ ดังนั้น จึงไม่ใช้คำถามที่ต้องการคำตอบ แต่เป็นคำถามที่กระตุ้นโค้ชชี่มีอิสระ ที่จะคิดด้วยตนเอง

    โค้ช...ใช้สติของตัวเองอยู่กับปัจจุบันร่วมกับโค้ชชี่ : ถ้าโค้ชมีสติอยู่กับปัจจุบัน ก็จะได้ยินและเข้าใจโค้ชชี่มากขึ้น และจะทำให้โค้ชชี่มีสติอยู่กับปัจจุบันด้วยเช่นกัน ไม่คิดถึงอดีต และไม่กังวลอนาคต ทำให้โค้ชชี่มีแนวทางที่ดีขึ้นทันที

    โค้ช...มองเห็นคุณค่าในตัวโค้ชชี่เสมอ ในทุกเรื่องราว : โค้ชจะให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของโค้ชชี่ โค้ชจะชวนคุยในเรื่องคุณค่า มากกว่าข้อจำกัด ทำให้โค้ชชี่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง


Untitled Document   การมีกรอบความคิดที่ถูกต้อง เหมาะสม ทำให้การโค้ชของผมพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครับ ผมเทียบการเติบโตของตัวเองเสมอครับ แบบค่อยเป็นค่อยไปครับ

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240