Untitled Document
 
 
  Coaching Service     กิจกรรมการสร้างทักษะการโค้ช     โปรแกรมการฝึกทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมการฝึกทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill Building)

   ผมตั้งใจทำให้การฝึกฝนทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงครับ!

   
การออกแบบโปรแกรมและฐานต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับ 5 เรื่องหลัก ดังนี้
   1. การเรียนรู้และฝึกฝนการโค้ชแบบครบวงจร
   2. โค้ชผู้เชี่ยวชาญประจำฐานอย่างแท้จริง
   3. เนื้อหาและการฝึกฝนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
   4. ความสนุกสนานในแต่ละเรียนให้เกิดความน่าสนใจ
   5. การบริหารจัดการรายละเอียดในเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน

   การสร้างทักษะการโค้ช (Coaching Skill Building) เป็นความตั้งใจของผมและทีมโค้ชสถาบัน ที่ต้องการให้เกิดเป็นแนวทางสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ด้วยตัวเองครับ

โปรแกรมการฝึกทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill Building)


   การฝึกฝนการโค้ช ควรกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอยู่บ่อยๆ การสร้างเป็นกิจกรรมการโค้ชเชิงปฏิบัติการ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่องค์กร ที่ได้เรียนพื้นฐานการโค้ชจากสถาบันต่างๆไปแล้ว มีความประสงค์จะสร้างโปรแกรมฝึกฝนภายในองค์กรขึ้น ลองพิจารณาแนวทางนี้ดูกันครับ

    การเรียนพื้นฐานการโค้ช แล้วไม่เกิดการนำไปฝึกฝนกันอย่างจริงจัง เท่ากับยังไม่ได้สัมผัสเสน่ห์การโค้ชอย่างแท้จริงครับ ลองดูแล้วคุณจะรักครับ


 
tag : 
 
 
 
:: Coach@Work ::
Coaching Service
  โปรแกรมการฝึกทักษะการฟังเชิงปฏิบัติการ
วันนี้ขอนำเสนอแนวความคิดในการสร้างกิจกรรม "Listening and Questioning Skill Building" ในการจัดทำเป็นฐานการฝึกฝน
     
  โปรแกรมการฝึกทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ
ความตั้งใจของผมและทีมโค้ชสถาบัน ที่ต้องการให้เกิดเป็นแนวทางสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ด้วยตัวเอง
 
  การสร้างรูปแบบการโค้ชเเบบครบเครื่อง
เป็นแนวการโค้ชที่ผมชอบมากครับ เพราะสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของโค้ชชี่มากที่สุดครับ
 
  การพัฒนาการโค้ชในรูปแบบต่างๆ
การโค้ชสามารถดำเนินการแบบแยกเดี่ยวและผสมผสาน เพื่อให้ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
 
  การสร้างทักษะการโค้ชด้วยการ์ด
แนวการปฏิบัติการตามฐานต่างๆ พร้อมมีโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ดำเนินการให้การช่วยเหลือดำเนินการโค้ชให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจการโค้ชอย่างแท้จริง
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240