Untitled Document
 
 
  Coaching Service     กิจกรรมการสร้างทักษะการโค้ช     โปรแกรมการฝึกทักษะการฟังเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมการฝึกทักษะการฟังเชิงปฏิบัติการ (Listening and Questioning Skill Building)

   การเรียนรู้การโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Workshop and Role Playing) เป็นการออกแบบที่ทีมโค้ชสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ช่วยกันสร้างขึ้นมาครับ!

   ทีมโค้ชสถาบันใช้เรียกบริการนี้ว่า
"Coaching Skill Building" เพื่อทำให้มีโปรแกรมต่อเนื่องจากการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีการโค้ชทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาฝึกฝนเพื่อสร้างความชำนาญแบบเจาะลึกได้ครับ

   วันนี้ขอนำเสนอแนวความคิดในการสร้างกิจกรรม
"Listening and Questioning Skill Building" ในการจัดทำเป็นฐานการฝึกฝน เพื่อให้สามารถฝึกปฏิบัติได้จริง สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองครับ

ขั้นตอนการทำกิจกรรมพอสังเขป คือ
เริ่มต้นที่การรวมกลุ่มผู้เรียนพร้อมกันทั้งหมด เพื่อทบทวน ความหมาย หลักการ นิยาม เทคนิค การโค้ชเบื้องต้นต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง
   
จัดแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของผู้เรียนตามฐานต่างๆที่กำหนดไว้ให้ครบ อย่างสมดุลผู้เรียนกับฐานที่กำหนดในแต่ละครั้ง
   
โค้ชที่รับผิดชอบดูแลแต่ละฐานดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่กำหนดไว้ เช่น..
icon ความรู้เกี่ยวกับทักษะนั้นๆ
icon Workshop and Role Playing ให้ปฏิบัติจริง
icon สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
icon หมุนเวียนตามรอบจนผู้เรียนเข้าฐานต่างๆจนครบทุกฐาน อย่างสมบูรณ์
   
ผู้เรียนรวมตัวกัน เพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆในการดำเนินการ 1:1 Coaching เพื่อสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการโค้ชจริง ทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการโค้ช
   
สรุปผลลัพธ์จากการเรียนรู้ทั้งโปรแกรมพร้อมกับในตอนสุดท้าย
 
   องค์กรต่างๆ ที่เรียนรู้การโค้ชมาแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการฝึกฝนของตัวเองได้นะครับ เพื่อให้การโค้ชกลายเป็นวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Corporate Coaching Culture) ต่อไปในอนาคตครับ

   ผมและทีมโค้ชสถาบันรู้สึกยินดีที่ได้นำเสนอแนวทาง
การพัฒนาการโค้ช ให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ได้ด้วยตัวเอง หลังจากเรียนเรื่องการโค้ชกันมาแล้วจากสถาบันไหนก็ตาม เพื่อไม่ให้การโค้ชเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติครับ เพราะการโค้ชมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรจริงๆ นะครับ


 
tag : 
 
 
 
:: Coach@Work ::
Coaching Service
  โปรแกรมการฝึกทักษะการฟังเชิงปฏิบัติการ
วันนี้ขอนำเสนอแนวความคิดในการสร้างกิจกรรม "Listening and Questioning Skill Building" ในการจัดทำเป็นฐานการฝึกฝน
     
  โปรแกรมการฝึกทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ
ความตั้งใจของผมและทีมโค้ชสถาบัน ที่ต้องการให้เกิดเป็นแนวทางสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ด้วยตัวเอง
 
  การสร้างรูปแบบการโค้ชเเบบครบเครื่อง
เป็นแนวการโค้ชที่ผมชอบมากครับ เพราะสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของโค้ชชี่มากที่สุดครับ
 
  การพัฒนาการโค้ชในรูปแบบต่างๆ
การโค้ชสามารถดำเนินการแบบแยกเดี่ยวและผสมผสาน เพื่อให้ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
 
  การสร้างทักษะการโค้ชด้วยการ์ด
แนวการปฏิบัติการตามฐานต่างๆ พร้อมมีโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ดำเนินการให้การช่วยเหลือดำเนินการโค้ชให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจการโค้ชอย่างแท้จริง
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240