Untitled Document
 
 
  Coaching Service     กิจกรรมการสร้างทักษะการโค้ช     การพัฒนาการโค้ชในรูปแบบต่างๆ
การพัฒนาการโค้ชในรูปแบบต่างๆ (Type of Coaching Skill Building)

   ความฝันของผม คือ การทำให้การโค้ช (Coaching) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆกันอย่างลงตัวไปด้วยกันได้ครับ!

   
การโค้ชสามารถดำเนินการแบบแยกเดี่ยวและผสมผสาน เพื่อให้ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เช่น
   การโค้ช Training and Group Coaching
   การโค้ช 1:1 Coaching/1:1 Executive Coaching
   การโค้ช Strategic Group Coaching and Consulting
   การโค้ช Spirit Team Coaching and Counseling


การพัฒนาการโค้ชในรูปแบบต่างๆ (Type of Coaching Skill Building)


   ผมสร้างแนวทางการฝึกฝนทักษะการโค้ชแบบต่างๆ ในรูปแบบฐานปฏิบัติการโค้ชจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความเหมือนและความแตกต่างอย่างแท้จริงได้ด้วยตัวเองครับ

   วันนี้ขอนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ Coaching Skill Building อีกรูปแบบหนึ่ง ในหลายๆรูปแบบ เพื่อให้การฝึกฝนทักษะการโค้ช มีสาระและความสนุกในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ

   หัวใจสำคัญของการโค้ช คือ การฝึกฝน! การฝึกฝน! และการฝึกฝน! ครับ มาสร้างกระบวนการฝึกฝนทักษะการโค้ชกันครับ


 
tag : 
 
 
 
:: Coach@Work ::
Coaching Service
  โปรแกรมการฝึกทักษะการฟังเชิงปฏิบัติการ
วันนี้ขอนำเสนอแนวความคิดในการสร้างกิจกรรม "Listening and Questioning Skill Building" ในการจัดทำเป็นฐานการฝึกฝน
     
  โปรแกรมการฝึกทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ
ความตั้งใจของผมและทีมโค้ชสถาบัน ที่ต้องการให้เกิดเป็นแนวทางสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ด้วยตัวเอง
 
  การสร้างรูปแบบการโค้ชเเบบครบเครื่อง
เป็นแนวการโค้ชที่ผมชอบมากครับ เพราะสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของโค้ชชี่มากที่สุดครับ
 
  การพัฒนาการโค้ชในรูปแบบต่างๆ
การโค้ชสามารถดำเนินการแบบแยกเดี่ยวและผสมผสาน เพื่อให้ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
 
  การสร้างทักษะการโค้ชด้วยการ์ด
แนวการปฏิบัติการตามฐานต่างๆ พร้อมมีโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ดำเนินการให้การช่วยเหลือดำเนินการโค้ชให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจการโค้ชอย่างแท้จริง
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240