Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
 
เอาชนะความวิตกกังวลด้วยตัวเอง
      - 19 December 2013 coaching
รู้จักการแก้ปัญหา
      - 14 November 2013
สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
      - 14 October 2013
โค้ชผู้บริหาร (Executive Coachintg) ความคิดเห็นของโค้ชชี่ (ผู้บริหาร)
      - 13 September 2013
พ่อ-แม่ ปรับเปลี่ยนแนวความคิดกับลูกบ้าง
      - 16 August 2013
เผชิญกับเรื่องที่ยากด้วยความอยาก
      - 11 July 2013
การปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองใหม่
      - 13 June 2013
การมองข้อดีของหัวหน้า
      - 21 May 2013
เสน่ห์การเป็นโค้ช ช่วยคนได้จริงหรือ?
      - 23 April 2013
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช แบบที่ 3
      - 1 April 2013
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช แบบที่ 2
      - 15 Febuary 2013
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช แบบที่ 1
      - 27 JULY 2012
การสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
      - 23 JULY 2012
แก่นสำคัญของการเป็นโค้ช
      - 23 JULY 2012
เส้นทางก่อนเป็นโค้ช
      - 23 JULY 2012
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช แบบที่ 2
โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
การสอนงาน (Coaching) ของโค้ชนั้น ควรใช้คำถาม? เพื่อให้โค้ชชี่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงเป็นของตัวเอง เพื่อให้เขาสามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสามารถจูงใจตัวเองได้ในการที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปด้วยพลังแห่งการความคุ้มค่าจากแนวคิดของตัวเอง ที่สำคัญการให้เขามีเทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆได้เองนั้นเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดียิ่ง ที่จะส่งผลให้โค้ชชี่มีพัฒนาการและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องกับทุกสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
 
ตัวอย่างแบบที่ 2 : ใช้คำถามให้โค้ช มีเป้าหมายและเห็นประโยชน์การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
 
ตัวอย่างคำถาม เพื่อให้โค้ชชี่กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น ...
 
เธอตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรบ้าง ?
เธอสรุปว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อง ......... , ......... , ......... นี้ใช่ไหม ?
เธอตั้งใจจะลงมือทำเมื่อไหร่ ?
เธอคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเมื่อไหร่ ?
เธอกำหนดเป้าหมายอย่างไรกับเรื่องนี้ ? เธอเยี่ยมจริงๆ
เธอช่วยสรุปเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงอีกทีซิ ?
พี่สรุปว่า เรามีเป้าหมายที่เธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมกัน ดังนี้ ......... ใช่ไหม ?
   
ตัวอย่างคำถาม เพื่อจูงใจให้โค้ชชี่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง เช่น ...
 
เธอคาดว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะได้ประโยชน์อะไร ?
เธอเห็นประโยชน์ของเรื่องนี้อย่างไร ?
เธอคิดว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
งานที่เธอทำอยู่ ให้ประโยชน์อะไรกับเธอบ้าง ?
เธอแน่ใจว่าเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เธอจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?
ถ้าเธอทำแบบเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง จะเกิดผลเสียเรื่องอะไรบ้าง ?
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น เธอต้องมองเห็นประโยชน์ด้วยตัวเอง เธอเห็นประโยชน์ใช่ไหม ?
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในครั้งนี้ ?
   
ตัวอย่างคำถาม ให้โค้ชชี่สร้างทัศนคติเชิงบวก ให้กับตัวเอง เช่น ...
 
เธอสามารถปรับเปลี่ยนความคิดเป็นเชิงบวกได้อย่างไร ?
เธอมีความสามารถอยู่แล้ว เธอคิดว่าจะเอาชนะอุปสรรค์ครั้งนี้ไปได้อย่างไร ?
เธออยากทำเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน ? คิดถึงประโยชน์ของงานนี้หน่อยซิ
ความคิดเชิงบวก สามารถแทนความคิดเชิงลบได้ เธอเชื่อหรือไม่ ?
เธอจะสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ?
เธอคิดว่าเธอมีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้าง ? ไหนลองชมตัวเองให้ฟังหน่อย !
เธอเคยมีเรื่องภาคภูมิใจในอดีตเรื่องอะไร ? เล่าให้ฟังหน่อยซิ !
เธอมองเฉพาะส่วนที่ดีของ ......... ได้หรือไม่ ?
เหตุการณ์นี้ ถ้าจะให้วิเคราะห์ในด้านดี เธอมองว่าเป็นอย่างไร ?
 
ลองนำไปโค้ชชิ่งน้องๆ ในทีมงานของคุณดูซิครับ การใช้คำถามได้คล่องและเป็นธรรมชาติ สามารถทำให้เราช่วยน้องๆ ให้อยากเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าเดิมเหมือนหรือต่างจากที่ผมใช้บ้างครับ
 
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240