Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
 
เอาชนะความวิตกกังวลด้วยตัวเอง
      - 19 December 2013 coaching
รู้จักการแก้ปัญหา
      - 14 November 2013
สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
      - 14 October 2013
โค้ชผู้บริหาร (Executive Coachintg) ความคิดเห็นของโค้ชชี่ (ผู้บริหาร)
      - 13 September 2013
พ่อ-แม่ ปรับเปลี่ยนแนวความคิดกับลูกบ้าง
      - 16 August 2013
เผชิญกับเรื่องที่ยากด้วยความอยาก
      - 11 July 2013
การปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองใหม่
      - 13 June 2013
การมองข้อดีของหัวหน้า
      - 21 May 2013
เสน่ห์การเป็นโค้ช ช่วยคนได้จริงหรือ?
      - 23 April 2013
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช แบบที่ 3
      - 1 April 2013
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช แบบที่ 2
      - 15 Febuary 2013
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช แบบที่ 1
      - 27 JULY 2012
การสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
      - 23 JULY 2012
แก่นสำคัญของการเป็นโค้ช
      - 23 JULY 2012
เส้นทางก่อนเป็นโค้ช
      - 23 JULY 2012
เส้นทางก่อนเป็นโค้ช
โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
coaching
 
ผมมีความสุขมากที่ปัจจุบันได้ใช้บทบาทการเป็นโค้ชมากขึ้น ในหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นกับผมๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว, ครอบครัว, อาชีพการงาน และการดำเนินชีวิต เพราะผมมั่นใจว่า การเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่แท้จริงนั้น จะทำให้เรามีความสุขกับตัวเองมากขึ้น ผลงานก็จะมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ดังนั้นทุกวันนี้ผมจะพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดียิ่งๆขึ้นไปอีกครับ
 
coaching
coaching
coaching
coaching
สาเหตุที่ผมเลือกบทบาทของตัวเองเป็นโค้ช เพราะ….
coaching โค้ชสามารถดึงศักยภาพของผู้อื่นให้เขาพัฒนาตัวเองได้
coaching โค้ชต้องมีภาวะความเป็นผู้นำสูง
coaching โค้ชใช้วิธีจูงใจมากกว่า “คำสั่ง” ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
coaching โค้ชมีความสุขที่เห็นผู้อื่นพัฒนา
coaching โค้ชสามารถกระตุ้นตัวเองให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง
 
จริงๆแล้วผมมีพฤติกรรม , อุปนิสัย และคุณสมบัติหลายๆอย่าง ที่เหมาะแก่การเป็นโค้ชมาในอดีต พอสมควร แต่ไม่ได้ทันสังเกตตัวเอง จนกระทั่งมาเป็นโค้ชมืออาชีพในปัจจุบันจึงมองหา จุดเด่น ของตัวเองที่เป็นคุณสมบัติของโค้ช พอสรุปได้ดังนี้ครับ
 
coaching พฤติกรรมในวัยเด็ก
: ชอบฟังผู้ใหญ่คุยกัน คุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเป็นเด็กๆ ผมชอบนั่งอยู่ในวงสนทนาผู้ใหญ่ และนั่งอยู่ได้นานๆ ไม่รู้ฟังอะไร
: โค้ชต้องฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ และให้ความสำคัญกับผู้พูด
 
coaching เรื่องที่ชอบปฏิบัติโดยปกติ
: ชอบแก้ปัญหาให้กับผู้อื่น (ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน) มีคนชอบมาขอคำปรึกษาผมเวลาที่เขามีปัญหา สมัยก่อนก็ให้แนวความคิดของตัวเองไปตามประสาวัยรุ่น แต่ก็ทำด้วยความเต็มใจ หลายคนรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับผม ถึงแม้บางปัญหาจะแก้ไม่ได้ก็ตาม
: โค้ช ทำให้ผู้อื่นแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเขาเอง เอาใจใส่กับปัญหาของผู้อื่น
 
coaching
โค้ชชิ่งผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
: ผมเป็นคนค่อนข้างมองโลกในแง่ดี จึงมองเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ถ้าเอาชนะไปได้ จึงมีมุมมองเป็นทางบวกในหลายๆเรื่อง กรณีที่มีคนคิดลบ ผมก็จะถามว่าคิดแบบนี้ได้หรือไม่? ไม่ได้แย้งเขาแต่ถามเพราะเราคิดแบบนี้ ถ้าเป็นเพื่อนกัน เขาก็จะลองเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ และก็แก้ไขปัญหาได้จริงๆ เราก็รู้สึกมีความสุขที่ได้คุยกัน มารู้อีกทีก็เข้าใจได้ว่าเราโค้ชชิ่งเขาไปแล้วโดยเราไม่รู้ตัวเองเลย
: โค้ชกระตุ้นให้ผู้อื่นมีทางเลือกของตัวเอง และเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยตัวของเขาเอง บังคับไม่ได้
 
ปัจจุบันผมได้พัฒนาตัวเองเพื่อเป็นโค้ชที่ดี สามารถให้พลังผู้อื่นและกระตุ้นให้อยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยการใช้กระบวนการและเทคนิคต่างๆ ที่ผมศึกษามา และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มากว่า 3 ปี ผ่านการเป็นโค้ชให้กับผู้อื่นมากมายทั้ง Group Coaching, 1:1 Coaching, On-The-Job Coaching และ Life Coach (โค้ชชิ่งตัวเอง) จึงอยากนำประสบการณ์ที่มีมาแลกเปลี่ยนกับทุกๆท่าน ผ่านทาง กรณีศึกษา ที่เกิดขึ้นจริง กับสิ่งที่ผมได้ไปดำเนินการโค้ชชิ่ง (Coaching) ผมทำอย่างไร และเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพื่อให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเอง ตามความสะดวกของแต่ละบุคคลครับ
 
   
 
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240