Untitled Document
 
 
 
อบรม โค้ชชิ่ง
 
เรื่องเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผมในบทบาทของโค้ช ที่ได้พัฒนาศักยภาพของผู้อื่นโดยที่เขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลง ด้วยตัวเอง โดยการใช้คำถามให้เขาเข้าใจตัวเอง, อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในรูปแบบของ บทสนทนาที่ผมปฏิบัติกับโค้ชชี่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้กับท่านผู้อ่าน ได้ลองนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง
 
ผมเชื่อว่าหัวหน้างาน/ผู้จัดการ ส่วนใหญ่เป็นโค้ชได้อยู่แล้ว ลองใช้แนวทางนี้ในการบริการทีมงานดูบ้างซิครับ ท่านอาจจะมีความสุขมากขึ้นก็ได้
 
ลองเลือกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านและใช้คำถามตามบทสนทนา ที่ผมนำมาแรกเปลี่ยนดูนะครับ ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง ถ้าต้องการเพิ่มเติมหัวข้อใด ช่วยแสดงความคิดเห็นมาทาง www.facebook.com ของผมนะครับ ถ้าผมมีเหตุการณ์คล้ายๆกันจะได้นำขึ้นให้ครับ

ตัวอย่างบทสนทนาที่ผมใช้ครับ
- รู้จักการแก้ปัญหา
- สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
- โค้ชผู้บริหาร (Executive Coachintg)ความคิดเห็นของโค้ชชี่ (ผู้บริหาร)
- พ่อ-แม่ ปรับเปลี่ยนแนวความคิดกับลูกบ้าง
- เผชิญกับเรื่องที่ยากด้วยความอยาก
- การมองข้อดีของหัวหน้า
- เสน่ห์การเป็นโค้ช ช่วยคนได้จริงหรือ?
- การสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
- เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช แบบที่ 3
- แก่นสำคัญของการเป็นโค้ช
- เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช แบบที่ 2
- เส้นทางก่อนเป็นโค้ช
- เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช แบบที่ 1
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240