Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
  - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
โค้ชชิ่ง
โค้ชชิ่ง อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ทักษะต่างๆ
โค้ชชิ่ง การใช้คำถามเพื่อทำให้โค้ชชี่ (Coachee) คิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองและเกิดการอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องบอกวิธีการในทันที แต่จูงใจให้เลือกวิธีการของตัวเอง
โค้ชชิ่ง การรับฟังอย่างตั้งใจจะกระตุ้นให้โค้ชชี่พูดเยอะๆ เพราะคนที่จะปรับเปลี่ยนและไปดำเนินการต่อไปเป็นโค้ชชี่ ดังนั้น โค้ชควรฟังและใช้คำถามมากๆ
โค้ชชิ่ง การให้ข้อมูลป้อนกลับในเชิงบวกคือสะท้อนความเป็นจริง แต่ไม่ใช่การต่อว่า แต่เป็นการให้มุมมองที่ทำให้โค้ชชี่คิดเพิ่มเติมถึงความแตกต่างด้วยตัวเอง
โค้ชชิ่ง การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดอุปสรรคและโค้ชชี่จะจินตนาการความกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นโค้ชควรให้กำลังใจ ไม่ใช่ต่อว่าเพราะจะทำให้โค้ชชี่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง
โค้ชชิ่ง เป้าหมายที่จะไปทำควรเป็นของโค้ชชี่เป็นสำคัญ โค้ชมีบทบาทแค่ร่วมด้วยเท่านั้น หากโค้ชชี่ไม่รู้สึกว่าเป็นเป้าหมายเป็นของเขา เขาก็จะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงเท่ากับความรู้สึกที่ว่าเป้าหมายเป็นของเขา
 
โค้ชชิ่ง แนวทางการใช้คำถามกระตุ้นให้เป็นโค้ชทีมงาน
โค้ชชิ่ง คุณใช้คำถามและรับฟังอย่างตั้งใจกับทีมงานมากแค่ไหน?
โค้ชชิ่ง คุณให้คำชม (ตามความจริง) หรือตำหนิ (ตามความจริง) มากกว่ากัน?
โค้ชชิ่ง เวลาลูกน้องทำผิด คุณให้ Feeกback อย่างไร?
โค้ชชิ่ง เวลาลูกน้องเจออุปสรรคและขาดความมั่นใจ คุณทำอย่างไร?
โค้ชชิ่ง เป้าหมายที่คุณมอบให้ลูกน้องคิดว่าเป็นของใคร?
 
โค้ชชิ่ง เรื่องเล่าประสบการณ์
โค้ชชิ่ง การเป็นโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240