Untitled Document
 
 
 
:: Coach@Work ::
coaching
 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 3
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำภายในตัวเอง # 1
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter
การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
การบริหาร Port สินค้า และ/หรือ ธุรกิจด้วย BCG Matrix
การวิเคราะห์ 5 Forces เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การบริหารจัดการบุคลากรในทีมอย่างเหมาะสม
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency
กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
หลักการสำคัญในการดึงศักยภาพพนักงาน
ในฐานะโค้ช
ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการ
และการชี้แนะสอนงานของหัวหน้า
เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขายและ
การตลาดแบบง่ายๆ
แนวความคิดในการพิชิตเป้าหมาย
คุณลักษณะของนักขายที่องค์กรต้องการ
การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
การพัฒนาตัวเองโดยการให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการจูงใจผู้อื่น
หลักยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน
การกำหนดทิศทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
การลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่นด้วยการเข้าใจสาเหตุของความคิดที่แตกต่าง
 ความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการและการชี้แนะ
 สอนงานของหัวหน้า
 - โดยวิทยากรฝึก อบรม สัมมนา อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
อธิบายประเด็นที่สำคัญของการเปรียบเทียบ
บทบาทของผู้จัดการกับโค้ชมีความแตกต่างกันพอสมควร
ผู้จัดการมีเจตนาดีที่จะทำให้คนทำงานให้ดี จึงมีความคาดหวัง ความเครียดก็อยู่ที่ผู้จัดการด้วย เมื่อไม่ได้ดั่งใจก็จะหงุดหงิด และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา
โค้ชมีความเชื่อว่า คนมีศักยภาพเหลืออยู่ ต้องกระตุ้นและจูงใจให้เขามองเห็นประโยชน์ของงานที่ทำ เปิดโอกาสให้เขาเป็นผู้เลือก ปฏิบัติที่เหมาะสมกับตัวเขา โค้ชจึงไม่เครียดมากนัก เพราะเป็นการพัฒนามากกว่าคาดหวังผลลัพธ์ในทันที
 
คำถามแลกเปลี่ยนแนวความคิด
คุณอยากเป็นผู้จัดการหรือโค้ชมากกว่ากัน
คุณคิดว่าชี้แนะและสอนงาน (Coach) โดยไม่ต้องสั่งจะได้ผลหรือไม่?
คุณคิดว่าวิธีใดมีความหมาย เหมาะสมกับพนักงานในปัจจุบัน?
คุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใดบ้าง?
 
เรื่องเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ผู้บริหารในอดีต > เครียด , ทำงานหนัก , กังวล
โค้ชในปัจจุบัน > มีความสุข , ผลงานเยอะ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึก อบรม สัมมนา
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240